Blog

Đorđe Subotić – Osam izgubljenih godina

Osam izgubljenih  godina – Vojvodina i ustav iz 2006. godine

Zadovoljstvo mi je što govorim u partiji koja nije podržala ovaj Ustav. Ovaj najviši pravni i politički akt, a Ustav po meni sadrži i određeni sistem vrednosti. Za taj Ustav vrednosni sistem u kojem je srpski narod izdvojen od «svih građana», a ćirilica ostala jedino pismo u službenoj upotrebi odgovorni su Koštunica, Nikolić i tandem Tadić-Pajtić, uz svesrdnu logidstiku Dačića i pomoć Dinkića i Draškovića i njihovih politi;kih stranaka biv[ih i tada[njih bey obzira kako  se zovu.

Za ovaj Ustav je karakteristično da se naziva Mitrovdanskim ustavom, jer je donet pre 8 godina na Mitrovdan. Sećam se debate u vezi sa datumom proglašenja. Vladajućim se žurilo da ga što pre usvoje, nakon što «je dobio većinu» na Ustavnom referendumu u «gluvo» doba noći na 28 i 29. oktobar . Prvi  predlog   je bio da se usvoji nekoliko dana ranije, i kocka je pala na nedelju. tada se pobunio zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, a sadašnji predsenik Srbije rekavši «nećemo ga valjda zvati Nedeljni ustav» i tako je kocka pala na 8. novembar i dobili smo u svetovnoj državu (kako piše u Ustavu) Mitrovdanski ustav. Inače u Srbiji se ustavi imenuju po pravoslavnim svecima pa tako imamo, Sretenjski, Vidovdanski i konačno ovaj Mitrovdanski

Ja bih inače ovaj Ustav nazvao

USTAV «NAŠEG nebeskog NARODA» I «TUĐIH» GRAĐANA!

Ovaj Ustav nije rešio ni jedno bitno pitanje. Nije rešio vladavinu pravu, laičku državu i sekularno društvo, nije realizovao načelo socijalne pravde, zabranu sukoba interesa, poštovanje građanskih, ljudskih i manjinskih prava, podelu vlasti i funkcionalnu demokratiju… Ustav je najveća prepreka konačnom rešavanju kosovskog pitanja! Ustav nije rešio vitalno pitanje teritorijalne podele vlasti, autonomni status pokrajine Vojvodine i pitanje lokalne samouprave, a posebno nije rešeno imovinsko i finansijsko pitanje teritorijalnih zajednica.

Ustav proklamuje separtizam, jer je neopravdano izdvoijo Srpski narod valjda kao nebeski od «svih građana» (Član 1. Ustava) i kada se u svakodnevnoj političkoj retorici  i komunikaciji predsednika države, premijera, ministara i drugih čuje «naš  narod» to može biti indirektan signal u primitivnom, neprosvećenom,  maloletničkom i nacionalističkom okruženju da sve što je drugačije i nije «naš narod» treba rušiti i napadati, a posebno ako su nazivi firme ispisani latiničnim pismom. Tako smo proteklog meseca svedočili napadima na pekare i poslastičarnice u vlasništvu Albanaca i Goranaca. Ranijih godina  je bilo napada na građane drugih nacionalnosti, a šta nas čeka u budućnosti videće se. Inače ‚i u aktuelnoj himni Bože pravde pominje se  «srpski rod, srpske zemlje, blagoslovi Srbu, selo, polje, grad i dom»… Dakle to je himna samo jednog naroda a građani se pominju samo u Ustavu, ali ne i u himni.

Ustav usporava evropske interracije

Ustav je usporio priključenje Srbije evrointegracijama, o tome sada govore većina aktera na političkoj sceni. Ustav ne treba menjati samo zbog  usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, nego pre svega zbog građannki i građana Vojvodine i Srbije. Evropska unija ne toleriše kolonijalni odnos svojih članica, a ovim Ustavom je Vojvodina u suštini unutrašnja kolonija Srbije.

Zbog svih nedorečenosti, nepreciznosti i lošeg dejstva ovaj oktroisani, nedemokratski Ustav treba što pre ukinuti i doneti nov, jer je ovaj nepopravljiv!

Postavlja se i pitanje legitimnosti Ustava na šta je upozorila i Venecijanska komisija. Ovaj stav je posebno aktuelan u vezi sa vojvođanskim pitanjem. Pored svih pritisaka, uz nezapamćenu kampanju i mnogo potrošenog novca poreskih obveznika Ustav je dobio podršku građanki i građana Vojvodine sa svega 43,93 odsto. Ovo vojvođansko NE sa 56,07 odsto predstavlja upozorenje da drugačije treba regulisati položaj Vojvodine u Srbiji.

Ustav će morati da se menja zbog neusklađenosti sa evropskim zakonodavstvom. Pristupanje Evropskoj uniji jeste pravi momenat za promenu Ustva ili donošenje novog. Ali, ja sam zabrinut da te promene ne budu još  više na štetu političkog subjektiviteta  i to iz razloga što u Vojvodini nema jasnog i snažnog artikulisanog stava o položaju Vojvodine. U opticaju su razne političke floskule tipa puna autonomija, suštinska, najšira, ekonomska, finansijska, autonomija novčanika… i na kraju se dodaje bez elemenata državnosti. Dakle, od takve autonomije nema ništa!

Vojvodina nije nastala na teritiriji današnje Srbije

Partiokratski Ustavni sud Sribije u svom rigidnom tumačenju i oceni ustavnosti poručio je da građanke i građani Vojvodine ne mogu imati svoj glavni grad, mada Ustav to ne zabranjuje. Isto je i sa prirodnim regionima Vojvodine, (Srem, Banat i Bačka). Ove birokratske odluke ne mogu vojvođanima ukinuti pravo  da Novi Sad doživljavaju kao svoj glavni grad.

Novi Ustav treba doneti na ustavotvornoj skupštini raspisanoj za tu priliku, koju ne treba da čine samo partije, jer se radi o ustavu svih građana, nego i predstavnici civilnog sektora i građani. Antifašizam treba du bude osnovna ustavna vrednosna odrednica!

Kada je Vojvodina u pitanju moraju se u obzir uzeti nekolike činjenice:

Prvo, Vojvodina nije nastala na teritoriji sadašnje Srbije, što je bitno razlikuje od drugih geografskih regiona u Srbiji;

Drugo, građankama i građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava u skladu sa zaključcima Mirovne konferencije iz Londona  (avgust 1992.godine);

Treće, Vojvodina je jedini konstituent federacije bivše SFRJ čije pitanje nije rešeno! Šest Republika su samostalne države, a na Kosovu se očekuje međunarodno priznanje. Od osam konstituenata bivšeg jugoslovenskog federalizma, postoji sedam samostalnih subjekata. Postavlja se pitanje kako se izgubio politički subjiktivet Vojvodine. Politički subjektivitet Vojvodine zaturio se i raspadom državne zajednice Srbija i Crna Gora, u koju je Srbija ušla sa dva autonomne pokrajine-Vojvodinom i Kosovom i Metohijom.

Vojvođanska autonomija je priključena na aparate za veštačko održavanje funkcija

Na političko biće Vojvodine  ovim Ustavom izvršen je politički atentat. Atentatori su oni koji su podržavali  i doneli Ustav. Vojvodjanska autonomija je od tada priključena na aparate za veštačko održavanje funkcija, a Ustavni sud isključuje jednu po jednu funkciju. Vojvođanska autonomija je u fazi ubijanja.

Vojvodina je ovim Ustavom proglašena za nesuštinsku autonomiju, autonomiju bez autonomije u suštini ona je unutrašnja kolonija Srbije. Najbolji primer za ove konststacije su u nepoštovanju ustavne odredbe od 7 odsto, u kojima Srbija  ne poštujući ustavnu  odredbu, zakida Vojvodini značajna sredstva. Vojvodina se posmatra kao ratni plen, kolonija i komora iz koje se uzimalo, bez pitanja,  koliko je kome i kada trebalo. Vojvodina je plaćala danak i sva Miloševićeva ratišta i gradilišta prethodnog režima. Nastavila je da plaća Koštuničina, Tadićeva, Dačićeva gradilišta, a sada plaća i Vučićeva gradilišta. Vojvodina je region koji srazmerno najviše siromaši u Srbiji. Nekad je po razvijenosti bila odmah uz Sloveniju i Hrvatsku, a danas…? Vojvodini je među prvim institucijama ukinut statistički zavod, a nije ni posebna stavka u statistici, valjda zato da se ne bi znalo koliko se iz nje arči, otima i krade.

U ovom ustavu predviđeno je da se mogu ukidati postojeće autonomije, spajati i osnivati nove. To praktično znači da svaka skupštinska dvotrećinska većina može predložiti ukidanje Autonomne pokrajine Vojvodine!

Sa ovakvim ustavnim ovlašćenjima nijedna Pokrajinska vlada, bez obzira na njen partijski sastav i strukturu,  ne može učiniti značajniji rezultat u korist građanki i građana Vojvodine. Ustav je Pokrajinsku vladu sveo na vatrogasno društvo, koje ne može da spreči, a ni ugasi požar, eventualno može da ga lokalizuje, kao što je u slučaju narušavanja imovine koja su u vlasništvu Albanaca i Goranaca u Vojvodini. Naime, Pokrajinska vlada je najavila pomoć, u sanaciji  i obeštećenju imovine koja je uništena nedavno u Vojvodini. Taj potez je vredan pažnje, ali ne može ovakva Pokrajina sa nejakim ovlastima izgraditi, koliko unitarna, centralizovana i naconalistička Srbija može da uništi. Članovi Pokrajinske vlade svedeni su, na inače,       sjajan gest dobre volje doručkovanja u pekarama čiji su vlasnici albanci, a ne na vođenje politike koje će sprečiti vandalizam i nacionalnu netrpeljivost i obeybediti sigurnost svih gra]ana.  Gestovi dobre volje uvek su dobro došli, ali politika mora rešavati probleme. Postojala je i dobra velja da se pomogne meštanima sela Jamene u izgradnji kuća nakon poplave, ali državni, centralizovani instrumenti to nedozvoljavaju. Pojam Autonomije je istrošen, posebno ako imamo u vidu osmogodišnju praksu koja proizlazi iz aktuelmog Ustava.

Jačaju centralističke težnje

Vojvođansko  pitanje treba rešiti tako što će se novim Ustavom Srbija federalizovati. Poštujući međunarodne dogovore, a posebno zaključke Londonske konferencije, neophodno je vraćanje ustavnih prava građankama i građanima Vojvodine, što u uslovima samostalne Srbije podrazumeva njen federalni status u Srbiji. Dakle,   uspostavljanje ravnopravnog odnosa Srbije i Vojvodine, odnosno Republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji. Vojvodini je neophodan novi Ustav u kojem će biti deponovane zakonodavne, sudske i izvršne nadležnosti izuzev onih klasčnih državnih, ( vojska i odbrana, spoljna politika, monetarna politika, carine državna bezbednost) koje će biti u nadležnosti Savezne republike Srbije. Vojvodini treba posedovni list, statistička i finansijska samostalnost, raspolaganje imovinom, izvornim prihodima  i prirodnim i radom stvorenim resursima. Vojvodina treba da ima svoj glavni grad! Dakle, Vojvodina mora imati elemente državnosti!

Najrazvijenije zemlje u svetu su federalizovane ili regionalizovane. Fedralizam je lek za iscrpljenu i osiromašenu Vojvodinu i koristan za sve delove Srbije, građane i državu u celini. Srbija, ako želi napredak i hvatanje koraka sa savremenim evropskim zemljama  mora se što pre osloboditi ove ustavne truleži. Srbiju danas uništavaju unitarizam i najgrublje mogući centralizam i nacionalizam, Nažalost, neke najave bivših i sadašnjih ministara  (Knežević, Mihajlovićeva, Gašić…) idu u prilog jačanju centralizma, za šta se traže argumentii u ovogodišnjim poplavama. Naime, najavljena je izmena zakona u sistemu voda i stvaranje jedinstvenog javnog preduzeća, bez obzira što se u minulim poplavama JP Vode-Vojvodine pokazalo najefikasnijim i što je na teritoriji koje pokriva ovo javno preduzeće bilo najmanje problema. Verovatno se rukovode onom «neka bude svima loše».

Ako se Srbija oslobodi centralističkih težnji biće pre u evropskoj uniji. a za to su potrebni nova politika i novi demokratski ustav. Država Srbija nema prava da se kocka sa utemeljenim evropskim opredeljenjem Evropa-država regija, a ne naroda i evropskskom budućnosti Vojvodine i njenih građanki i građana, a Republika-Vojvodina je ideja slobode, ravnopravnosti i zajednišva!

Jedan od argumenata za donošenje ovog Ustava bio je i da je «lako promenljiv». Što  inače nije tačno. Karakteristika ovog Ustava je u sve češćem njegovom kršenju, s obzirom da je zabetonirao društveni, politički i ekonomski razvoj društva i ne može da reši nijedno bitno pitanje.

Vojvodina mora izaći iz svog samookrivljujućeg maloletstva! Neophodno je inicirati donošenje novog Ustava, koji je Srbiji neophodan i koji će konačno raskinuti sa Memorandumskim konceptom organizovanja države, a Vojvodini omogućiti da ima svoj Ustav umesto ponižavajućeg Statuta!. 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

April 2018
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Get Adobe Flash player